+45 3091 9275

Vi har altid et valg

mar 24, 2021

Det er ikke det samme som, at det er nemt at træffe et valg. Men det er muligt. Muligt at ændre på dét, der ikke virker i vores liv. De fleste af os kommer ikke gennem livet uden kriser, ufrivillige stop eller oplevelsen af, at der er noget, der ikke føles rigtigt. Noget vi ønsker anderledes, men ikke ved hvordan.

Når livet river i os, stopper os, eller noget i os kalder på en forandring har vi mulighed for enten at deale med livet på den måde, vi har lært og altid har gjort. Eller vi har en mulighed for at lære os selv bedre at kende og derfra træffe vores valg om, hvilken vej vi ønsker i vores eget liv. Gør vi som vi plejer, fortsætter vi ned ad den vej, vi har lært. Virker den for dig, er det en god vej. Virker den ikke, vil du sandsynligvis opleve gentagen utilfredshed, irritation, ked af det hed. Måske stress, angst og depression. Du fortsætter det mønster, der engang var nødvendigt, men som ikke længere virker i dit voksenliv.

Når det sande opleves svært eller skræmmende

At vælge sin egen vej kan fremkalde svære følelser og tanker, uro, angst og frygt for at stå alene. Og ikke mindst indre selvkritik. Det er netop de følelser og tanker, der har holdt dig fast på din vej. Det er det, der har fået os til at tro, at det vi mærker eller har brug for ikke er sandt. Vi har lært at undgå at lytte til os selv og møde egne behov. Derfor opleves det svært pludselig at lytte og følge den vej, vi ved, er rigtig for os. Når vi af mange forskellige grunde har lært at tilpasse os ofte på bekostning af egne behov eller lært at undertrykke egne følelser, har vi på en måde skabt en tilpasset virkelighed. En tilpasset virkelighed, der bliver normal for os. Derfor kan vores egen sandhed føles utroligt uvant og opleves skræmmende. Men vi har altid et valg og kan vælge vores sandhed.

Valg, korsveje og kriser er invitationer

I dag er du voksen. I dag kan du vælge at tage dig selv i hånden og bryde et mønster, der ikke længere gavner dig. Du kan vælge at finde dit mod til at ville, men også modet til at række ud og få den støtte og tryghed, du har brug for, så du kan handle på dit valg. Måske har den støtte, tryghed og anerkendelse ikke været tilgængelig for dig, hvorfor du kom til at tro at det var dig, dine behov og følelser, der var forkerte. Det er de ikke. Det er din sandhed og kun din.

Livet byder på mange korsveje, som ofte kommer med kriser eller andre faser i vores liv. Nogle går vi forbi uden at se eller mærke dem. Andre registrerer vi og passerer, fordi vi ikke er parate eller ikke ved, hvordan vi skal reagere på et forestående valg. Bagudrettet ved vi som oftest godt, hvornår vi mødte de korsveje. Hver gang du møder en korsvej, har du et valg om at stoppe, kigge ind og derfra op og vælge den vej, hvor der er plads til hele dig. 

 

Det er aldrig for sent at bryde et mønster og få det bedre ❤

Læs om terapi og om mig Thelma.