+45 3091 9275

Privatlivspolitik

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Ejeroplysning og dataansvarlig

2. Hvad er Cookies, hvorfor bruges de, og hvordan sletter du dem?

3. Brug af personoplysninger

4. Beskyttelse af personoplysninger

5. GDPR Persondataloven

6. Dine rettigheder

 

1. Ejeroplysninger og Dataansvarlig

Cirkulær

v/Thelma Kaare Nielsen

Slotsherrensvej 53,1

2720 Vanløse

thelma@cirkulaer.nu / 3091 9275

CVR: 30209974

 

2. Hvad er Cookies, hvorfor bruges de, og hvordan sletter du dem?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer (eller tilsvarende enhed) ved tilbagevendende besøg. En cookie indeholder kun tekst, og der er ingen personlige data gemt i cookien. Cookies sletter sig selv efter et antal måneder, men fornyes hver gang du besøger cirkulaer.nu.

Cookies bruges for at hjemmesiden fungerer og for at få overblik over besøgende på hjemmesiden. Cookies husker, om du tidligere har besøgt siden – dvs. cookies anvendes for at kunne vise det indhold, som er relevant for brugerne.

  • Teknisk funktionalitet, så brugernes indstillinger huskes
  • Trafikmåling for at se, hvor mange der besøger cirkulaer.nu – til det bruges Google Analytics.
  • Google AdWords til at måle effekten af digitale annonceringer
  • Facebook-cookies for at målrette budskaber i forbindelse med digital annoncering på Facebook
  • Tjenester fra MailChimp for at vise nyhedsbreve og for at gøre det nemt at interagere med Facebook, hvilket betyder, at disse tjenester også kan lægge cookies på din enhed, når du besøger cirkulaer.nu

Du kan slette eller blokere for cookie via: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Google Analytics cookies kan fravælges her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

3. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og der indsamles aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering i forbindelse med bestilling af session, tilmelding af nyhedsbrev eller andre ydelser via cirkulaer.nu.
Eller de oplysninger, som du har givet om dig selv eller som forældremyndighedsindehaver, ift. dit barn ved fx at søge terapi.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Jeg indsamler og opbevarer kun dine data i forbindelse med behandlingsmæssige formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Fx i forbindelse med terapi i min praksis, lovkrav om journalføring og opbevaring af dine oplysninger eller i forbindelse med tilmelding af nyhedsbreve og fakturering.

De oplysninger der indsamles om dig, kan fx være: navn, adresse, alder, fødselsdato ( ikke cpr-nummer), telefonnummer, e-mailadresse. Disse betegnes som almindelige personoplysninger (jf. datatilsynet.dk). Du bedes oplyse, hvis der sker ændringer i data, som kan have relevans for vores samarbejde.

Jeg opfordrer til, at du kun afgiver personfølsomme oplysninger under samtale med mig eller sikrer dig, at de sendes via sikker-mail/krypteret mail. Personfølsomme oplysninger kan fx være: etnisk oprindelse, helbreds-/sundhedsmæssige oplysninger, seksuelle forhold eller orientering (jf. datatilsynet.dk).

Sender eller giver du disse oplysninger betragter jeg det som din accept af, at jeg må gemme disse oplysninger.

Alle dine data behandles fortroligt, forsvarligt og sikkert. Jeg deler eller videregiver ikke dine informationer eller data til andre, medmindre du på vegne af dig selv eller dit barn har givet samtykke hertil – dette kan fx være til udarbejdelse af udtalelser/status til kommune eller forsikringsselskab.

Jeg anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på mine – det vil sige Cirkulærs vegne – herunder serverhosting, systemvedligeholdelse, e-mail service mm. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet en, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os.

 

4. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger aflåst eller på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og det kontrolleres løbende for at afgøre, om brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Jeg kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Jeg sletter eller anonymiserer dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige ift det formål, som lå til grund for indsamlingen, behandlingen og opbevaringen.

Personoplysninger gemmes højst i 5 år efter brug eller ved ophør af kundeforhold.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Sker det, rettes datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer gives besked i form af en synlig meddelelse på ww.cirkulaer.nu.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

5. GDPR Persondataloven

Hos Cirkulær har du garanti for overholdelse af de nye EU regler, GDPR om beskyttelse af personfølsomme data.

Følgende persondata opsamles og opbevares.

I forbindelse med nyhedsbreve og fakturering:

  • Navn, telefonnummer og e-mail

I forbindelse med behandling og/eller anden aktivitet:

  • Navn, adr., tlf. e-mail, alder (ikke CPR)
  • Helbredelsesoplysninger: symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin
  • Anden relevant information, eks. livsstil, livshistorie, eller andre relevante informationer for et behandlingsforløb
  • Alle personfølsomme oplysninger på klienter og andre relationer, forbundet med Cirkulær er forsvarligt beskyttet ved enten at være låst inde eller med effektiv kryptering og kodeordsbeskyttelse

Kun de oplysninger du selv afgiver bliver indsamlet og opbevaret

Kun Cirkulær har adgang til dine persondata. Når du kommer til behandling eller anden aktivitet hos Cirkulær, bliver du bedt om en samtykkeerklæring. For at for at Cirkulær kan opbevare dine data, skal du give dit samtykke til det.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person, du har ret til at forlange dine oplysninger slettet eller udleveret

Cirkulær i form af Thelma Kaare Nielsen er er underlagt tavshedspligt og etiske regler i henhold til Psykoterapeutforeningen.

 

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Viser det sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret med de begrænsninger der følger af lovgivningen el lign. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Ønsker du at vide, hvilke personoplysninger vi har om dig, kan du henvende dig via kontaktoplysninger øverst på denne siden.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig: Indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens §58, stk.1.

Siden er sidst opdateret 10.10.2018