+45 3091 9275

Stress kan forebygges 

STRESS ER ET FÆLLES ANSVAR

FÅ HJÆLP TIL AT HÅNDTERE og FOREBYGGe stress

Hvordan forebygger I stress?

Stress er individuelt og kan ramme os alle. Det kan skyldes private forhold, det kan være arbejdsmæssigt, eller det kan være en kombination. Når stress ikke opdages i tide, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte, og det kan koste virksomheden dyrt. Som enkeltperson kan det være svært at gøre noget ved det i tide, fordi vi netop er ramt. Og det er ikke kun den enkeltes ansvar alene. Både virksomheden, ledere og medarbejdere har et ansvar.

 

HJÆLP TIL AT HÅNDTERE STRESS

 

 • Individuelle coachingsamtaler med den stressramte. Et individuelt forløb, hvor jeg hjælper medarbejderen med at genvinde balancen i livet, troen, lysten samt prioriteringer og plan for at vende tilbage på arbejde.
 • Hjælp til dig som leder med at støtte den stressramte og de øvrige kolleger. Hjælp med at lægge en plan for hvordan medarbejderen bedst kan vende tilbage på arbejdet og minimere tilbagefald. Både i forhold til opgaver, arbejdstid og evt. arbejdsmiljø.
Jeg har oplevet at være så stresset og presset, og tankerne myldrede rundt, at jeg dårligt kunne sætte ord på overfor mig selv, hvorfor jeg følte, tænkte, reagerede som jeg gjorde i forskellige situationer.
Det lindrer, når Thelma i kraft af sin coaching, ved at stille åbne spørgsmål forbløffende hurtigt hjælper mig til at se og indramme problemerne og selv se veje ud af det. Hun spørger, jeg svarer, hun spørger videre, og gradvist opdager jeg, at jeg jo for pokker kender løsningerne. De skal bare lirkes frem. Det er det, som er det svære. Men det kan Thelma.

- kvinde, journalist, København

Et fælles ansvar

Er der en tydelig målsætning og defineret kerneopgave i din afdeling? Er der tillid, og godt samarbejde, klare rollefordelinger og konstruktiv kommunikation?
Når I har en sund arbejdskultur med klare forventninger og en konstruktiv kommunikation, opnår I effektive og glade medarbejdere der tager ansvar ved at sige til og fra, og som evner at samarbejde.

 • Samtaler med fokus på hvordan I og du som leder kan være med til at opdage stress symptomer og forebygge
 • Undersøge din egen stress adfærd som leder og med at identificere dine stresskilder. Hvordan er din egen adfærd som leder, er du opmærksom og nærværende, eller er du selv overbelastet og fortravlet?
 • Se dig selv og din organisation efter i sømmene, så du og dine medarbejdere sammen kan identificere jeres faldgruber og forebygge stress. Læs mere om det personlige lederskab og stressbehandling
 • Workshops med fokus på samarbejde og kommunikation

Jeg rækker ud til Thelma, når jeg skal bruge hjælp til medarbejdere/teams der er relationelt udfordret og/eller på vej til at blive kriseramte.

- Britta Andresen, tidl, HR chef North Media Aviser A/S.

RODEN TIL STRESS

Stress handler ikke nødvendigvis om mængden af arbejdsopgaver eller tempo. Der er stor forskel på travlhed og stress. Typiske kilder på arbejdspladsen er blandt andet:

 • uklare forventninger og mål
 • for meget ansvar, for lidt indflydelse
 • Ingen eller dårlig kommunikation
 • mistillid og konflikter
 • utydelig rollefordeling og dårligt samarbejde
 • manglende anerkendelse
 • fejlplacering i forhold til brug af kompetencer
 • manglende evne eller mulighed for at sige fra
 • dårlig ledelse
 • dårligt arbejdsmiljø

Ring for uforpligtende møde om, hvordan jeg kan hjælpe din afdeling eller virksomhed med at udvikle og vedligeholde et godt arbejdsmiljø, bedre samarbejde og dermed forebygge stress. Læs mere om Thelma og om kommunikation og samarbejde

Stress har mange ansigter

Symptomer på stress er individuelle. Nogle skjuler dem godt, andre er mere tydelige og vores måde at reagere på er forskellige. Ligesom vi heller ikke nødvendigvis bliver stresset af det samme. Typiske symptomer kan være:

 • glemsomhed
 • indesluttet eller opfarende
 • grådlabil
 • søvnproblemer
 • manglende overblik
 • flere fejl
 • ineffektiv
 • flere sygedage
 • generel ændret adfærd

Ring for uforpligtende møde om hvordan jeg kan hjælpe dig som leder eller din virksomhed med at identificere stress.