+45 3091 9275

Om parterapi – forløb, metode og mig som parterapeut

PARTERAPI HANDLER OM AT FØLE SIG TRYG OG BETYDNINGSFULD

EMOTIONSFOKUSERET PARTERAPI ER EVIDENSBASERET OG SKABER VARIGE FORANDRINGER

SOM PARTERAPEUT MØDER JEG JER BEGGE LIGEVÆRDIGT OG EMPATISK

 

Emotionsfokuseret parterapi

Emotionsfokuseret  parterapi ( EFT-C) er en evidensbaseret terapiform, der har vist ikke kun gode varige resultater. Emotionsfokuseret parterapi bygger på forskning i, hvor stor betydning vores adgang til egne følelser, behov og tilknytning til nære relationer har for, hvordan vi har det og agerer mod os selv og hinanden.

Metodens styrke ligger i arbejdet med de underliggende følelser hos jer begge. De afdækkes gennem fokus på tilknytning ( er du der for mig) & identitet ( anerkender du mig som den jeg er) samt  måden I, som par, positionerer jer over for hinanden på. Betydningen af at I begge kommer i kontakt med og deler de følelser med hinanden knytter nye bånd og indbyrdes empati og forståelse. Sammen skaber I et kærligt og anerkendende rum, hvor det er muligt at udtrykke sårbare og ærlige følelser og behov over for hinanden. Det skaber tryghed, styrke, forståelse og anerkendelse i parforholdet.
Metoden er oprindelig  udviklet af Leslie Greenberg og Sue Johnson og videreudviklet  af Leslie Greenberg og Rhonda Goldman. Du kan bl.a. læse mere her 

 

DERFOR ER PARTERAPI HJÆLPSOMT

Et kærligt og levende parforhold handler i bund og grund om, at vi føler os set, forstået, elsket og ikke mindst trygge. Når vi føler os trygge og betydningsfulde, slapper vi af.  Vi kan udtrykke vores følelser og behov, samtidig med at vi kan sætte os ind i og rumme vores partners følelser og behov. Vi er med andre ord i stand til at bevare os selv sammen uden at gøre hinanden eller os selv forkerte.

Det er så enkelt. Alligevel kan det føles svært og nogle gange næsten umuligt. Også selvom I elsker hinanden. Eller måske lige præcis derfor.

Det er i vores kærlighedsrelationer, vi kan opleve størst glæde og samhørighed. Men det er også i parforholdet, vi kan opleve størst smerte og håbløshed. Problemer i parforholdet handler helt basalt om, at de kan aktivere frygt for at miste eller skam over ikke at være god nok i den andens øjne. Heldigvis er det også i parforhold, vi kan heale og genskabe tryghed og anerkendelse i os selv og over for hinanden. Nogle gange kræver det lidt hjælp til at se og opdage, hvad der i virkeligheden sker i parforholdet, når det ikke fungerer. Derfra kan vi ændre vores måde at være sammen på.

Emotionsfokuseret parterapi hjælper jer med at skabe gode og varige ændringer i jeres parforhold. Læs hvad I kan få ud af parterapi. Vil I gerne vide mere om parterapi, og hvordan parterapi kan hjælpe jer, er I velkommen til at kontakte mig.

 

I  ca.ca hver  Parterapiforløb og mig som parterapeut

Med mig som jeres parterapeut vil I opdage, at jeg hverken er rådgiver, dømmer eller tager stilling til, hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg er parterapeut og sammen med jer, går jeg på opdagelse. Jeg er optaget af det, I ønsker at få ud af parterapi og derfra hjælpe jer med at opdage, hvad der sker mellem jer på godt og ondt. Samarbejde, tryghed og tillid mellem jer og mig er en forudsætning for, at I kan skabe forandringer sammen.

I får hjælp til at lytte til hinanden, udtrykke følelser, længsler og behov. I taler til mig én ad gangen, og jeg modererer dialogen mellem jer. Derfor vil I sandsynligvis opleve, at jeg ofte afbryder jer. Alt sammen for at hjælpe jer med at sætte fokus på det, der sker mellem jer. Det handler om at hjælpe jer med at afdække den negative cyklus og derigennem få adgang til det, I har brug for hver for sig og sammen som par.

Som parterapeut deler jeg sol og vind lige og er ligeligt optaget af jeres begges følelser og reaktioner. Vi er alle helt naturligt formet af tidligere erfaringer i livet enten fra vores barndom, tidligere forhold eller andre vigtige relationer. Det kan have betydning af afdække dette i forståelsen af vores følelser og reaktioner. Fortiden har det med at blande sig i nutiden og dermed også i vores måde at være i parforholdet på. Forståelse, bearbejdelse og empati for dette er hjælpsomt, når I arbejder på jeres forhold.

OM FORLØBET

Når I har besluttet jer for at gå i parterapi hos mig, kommer I første gang i min praksis sammen. I fortæller om jer og jeres behov og ønsker med parterapi. Sammen undersøger vi, hvad der sker mellem jer, når det ikke fungerer. Efter jeres første parterapisession beslutter I jer for, om I vil fortsætte og I opfordres til at booke flere sessioner hen over det næste stykke tid. 

Jeg anbefaler, at I kommer så ofte som muligt i starten. Gerne ca. hver 14 dag. Senere i forløbet vil  3-4 ugers mellemrum ofte være nok. Det er svært at sige, hvor langt et forløb varer. Mange par stopper efter ca. 8 til 15 gange. En parterapisession varer ca. 75 minutter.  Undervejs i et forløb kan det være at jeg vil se jer begge hver for sig til en individuel session. Det kan ske i starten af forløbet eller undervejs. 

Min fornemmeste opgave er at støtte jer til at se og mærke jer selv og hinanden. Støtte jer i at skabe trygge og bekræftende bånd.

Har I spørgsmål, eller I i tvivl, om jeg er den rette parterapeut for jer, er I velkommen til at kontakte mig. Det er er vigtigt, at I begge er motiverede, trygge og har tillid til mig. Derfor kan et uforpligtende møde være en god idé, før I vælger mig som jeres parterapeut. Læs mere om mig Thelma

Det er aldrig for sent at få det bedre.