+45 3091 9275

Personligt lederskab

STYRK DIT PERSONLIGE LEDERSKAB NÅR DU LEDER DIG SELV OG ANDRE

BLIV AFKLARET MED OG TAG ANSVAR FOR DINE STYRKER OG SVAGHEDER

PERSONLIGT LEDERSKAB HANDLER OM AT LYTTE TIL OG BRUGE DINE FØLELSER KONSTRUKTIVT

Ledere har også følelser

At være leder er spændende, udfordrende og betydningsfuldt. Det kan også være opslidende, ensomt og svært. Der findes ikke en opskrift eller særlige biologiske lederegenskaber. Derfor må du arbejde med det, der ligger lige for, nemlig din egen personlighed og autencitet på godt og ondt.

Som leder navigerer du ofte i et komplekst felt med mange interessenter og også modstridende interesser. Mange ledere oplever, at det kan være ensomt, at de støder ind i barrierer, og at det kan være svært at motivere og håndtere forskellige medarbejdere. Det er ofte er de samme udfordringer, der gentager sig, hvilket skaber stor frustration, stress, konflikter eller undvigelse.

Menneske først. Leder så. Citat Kierkegaard

DINE FØLELSER ER DIN INDRE NAVIGATION

Ingen af os kan det hele, og ingen er perfekt. Som leder gælder det samme. Du skal ikke vide alt eller kunne alt. Vil du lykkes, er det en stor fordel, at du tager ansvar og ejerskab for dine styrker og svagheder. Og ikke mindst dine følelser. Jo bedre du kender og forstår dine følelser, des mere overskud vil du have i relation til dig selv og dine medarbejdere. Des mindre sandsynlighed for, at du ubevidst lader dig styre af følelser på en uhensigtsmæssig måde. Og des større sandsynlighed for at du netop kan give plads til dine og egne følelser på en konstruktiv måde. Følelser der både er og skal være på en arbejdsplads. Som leder er din psykologiske modenhed og din personlighed dermed afgørende for trivsel, samarbejde og resultater. Så jo mere afklaret du er, des mere fri bliver du til både at vide, beslutte og handle men også til ikke at vide, lytte og afvente. Jo mere afklaret du er med dig selv, des nemmere har du også ved at være nærværende, skabe retning og facilitere følgeskab og medansvar omkring jeres fælles opgaver og mål.

Thelma er god til at skære ind til benet og stille de spørgsmål som ikke nødvendigvis er behagelige, men som kan være nødvendige at tage stilling til, hvis man vil vokse som leder og som menneske

- sekretariatsleder, NGO organisation

Bliv mere dig selv og styrk dit personlige lederskab

I et samtaleforløb tager vi afsæt i dine mål og ønsker. Og vi arbejder – alt efter behov og din målsætning – blandt andet med:

  • Dit forhold til magt og autoritet. Står du ved din autoritet, og på hvilken måde forvalter du den magt, du har som leder?
  • I hvor høj grad er du autoriseret nedefra, oppefra og indefra. Det vil sige i hvor høj grad er du forventningsafstemt? Hvordan sikrer du følgeskab fra medarbejdere, egen leder, kolleger og samarbejdspartnere. Og ikke mindst dig selv.
  • Din tillid til dig selv som leder og din tillid til andre.
  • Din evne til at være i og håndtere konflikter
  • Dine skyggesider og hvordan du også kan tage dem til dig og bruge dem konstruktivt i din lederrolle
  • Din kommunikationsstil og hvordan du bedst kommer til udtryk i samspil med andre
  • Det der stjæler din energi og dræner dig, og hvordan du bedst lader op
  • Hvordan du prioriterer din tid i dag, og hvordan du gerne vil bruge din tid effektivt

Det er muligt at tilkøbe en DISC, JTI eller Insights Discovery profil, som afsæt for forløbet. Har du allerede en personprofil, som du arbejder med, tager vi afsæt i og bruger den.

Jeg tilbyder coaching-sessioner hos dig eller i min praksis i Vanløse. Læs mere om mig Thelma