+45 3091 9275

Vold i parforholdet

HAR DU EN TENDENS TIL AT BETVIVLE, OM DU HAR VÆRET ELLER STADIG ER UDSAT FOR VOLD?

FØLER DU DIG OFTE SKAMFULD, SKYLDBETYNGET OG SELVKRITISK?

ER DU I TVIVL OM DINE GRÆNSER OG DINE BEHOV?

BLIVER DU FORVIRRET OG SKRÆMT OVER DINE FØLELSER ELLER HANDLINGER?

FØLER DU DIG ENSOM, STRESSET OG ANGST?

HAR DU SVÆRT VED AT BRYDE UD AF DINE VANER OG MØNSTRE?

Frygt hører på ingen måde hjemme i parforholdet, og et liv med vold kan have store følelsesmæssige, mentale og fysiske konsekvenser, som kan være svære at bære og bearbejde alene.

 

Få hjælp til at bearbejde voldens konsekvenser

Hvad enten du lever i et voldeligt forhold, eller er kommet ud af det, er det for de fleste skamfuldt at tale om og uoverskueligt og skræmmende at arbejde med de konsekvenser, det har haft for dig. Det betyder, at alt for mange går alene med ubearbejdede følelser, hvilket både er ensomt og slidsomt samtidig med, at det kan spærre for, at du får levet det liv, du gerne vil leve.

I et terapeutisk samtaleforløb kan du få hjælp til at forstå, acceptere og bearbejde dine følelser, din historie og din nuværende situation. Du får hjælp til at lytte til dine behov og konstruktivt bruge dine følelser, så du bliver i stand til at tage kærligt ansvar for dig selv og det liv, du gerne vil leve fremadrettet.

 

Lever du i et voldeligt forhold i dag?

Føler du dig utryg og truet i dit forhold og i tvivl om det, du oplever er normalt?
Det er meget normalt, at volden med tiden bliver normalisere af begge parter, og at det både er skamfuldt og svært at tale med andre om det. Det er faktisk en af de største farer ved vold. At der ikke bliver talt om det, og at den der lever i vold ofte ender med at bebrejde og isolere sig selv mere og mere.
Et forhold med vold har konsekvenser både for dig, og hvis du har børn. Det er hårdt og ensomt at gå alene med tvivlen eller med de konkrete planer om at forlade din partner. Det er helt forståeligt, at det er svært tale om. Især hvis du stadig elsker din partner og har en drøm om at bevare familien og kærligheden.
Jeg kan møde dig i din tvivl, og sammen undersøger vi din situation og dine muligheder.

 

Samtalegrupper

Udover et individuelt forløb kan du også kontakte projekt Q-værk, som hjælper kvinder, der enten lever eller har levet i vold. De tilbyder bl.a. rådgivning og flyttehjælp. Herudover kan du også tilmelde dig samtalegrupper, som er ledet af mig. Hver samtalegruppe har et forløb på 10 gange á ca. 2 timer. Samtalgrupperne er meget healende i forhold til skam og ensomhed. Sammen med andre kvinder bearbejder du de følelsesmæssige konsekvenser og genfinder egne ressourcer. Der er tavshedspligt og min erfaring er, at der skabes en indbyrdes tillid og empati som virker meget helberedende. Vi mødes så vidt muligt en gang om ugen.

Vil du vide mere, eller er du i tvivl om, hvad dit behov er, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Jeg har et tæt samarbejde med Projekt Q-værk . Og jeg får løbende supervision af Dicte Susse Pedersen fra Intermezzo , der har mange års erfaring med vold i parforhold.